Laagvliegroutes

De feiten over laagvliegroutes boven Kampen

Schiphol wil verder groeien, maar het luchtruim in Nederland is vol. Daarom moet Lelystad Airport open en is een oplossing bedacht: ‘laagvliegen’.

Als Lelystad Airport opent, moeten vliegtuigen van en naar Lelystad honderden kilometers voor de landingsbaan zeer laag vliegen, niet hoger dan 1.800 meter. Anders zitten de vliegtuigen het vliegverkeer van Schiphol in de weg.  Er wordt als het ware een tweede luchtsnelweg gecreëerd, onder de luchtsnelweg van Schiphol. Hierdoor ontstaan de zgn. ‘laagvliegroutes’. Deze gaan over een groot deel van Nederland (over ruim 1.700 km), 23 Natura2000- en stilte- gebieden zoals de Veluwe en de Weerribben, over dorpen en
steden en over ca. 900 campings, vakantieparken en hotels.

Een bizarre oplossing voor een overvol luchtruim. Hier kan je de belangrijkste feiten en een kaart met laagvliegroutes downloaden.

Hoe laag komen ze over Kampen?

Gemeente Kampen ligt vlakbij Lelystad en ligt in het hart van de vliegroutes. Dat betekent concreet dat, als Lelystad Airport opent, er zowel stijgende als dalende vliegtuigen laag over de gemeente zullen gaan vliegen. Deze vliegtuigen zullen tussen de 600 en 1.800 meter laag overkomen. Voor het idee, nu komen de vliegtuigen over op ca 5.000-12.000 meter hoogte. Dus 600-1.800 meter is laag, heel laag.

Wil je weten of de laagvliegroutes over jouw huis of bedrijf komen? Kijk jouw situatie dan op deze interactieve kaart.

Hoeveel vliegtuigen kan Kampen verwachten?

Als Lelystad Airport opent, zullen de vliegtuigen laag overkomen tussen 06.00 uur s ochtends en 00.00 uur ’s nachts. Maar uit ervaring blijkt helaas dat tijdgrenzen stelselmatig overschreden worden en overschrijdingen niet gehandhaafd worden.

Het voorlopige doel is 45.000 vluchten per jaar. Dit betekent gemiddeld elke 8 à 9 minuten een laagvliegend vliegtuig over de gemeente Kampen, met pieken in de zomermaanden. Het aantal van 100.000 en zelfs 225.000 vluchten per jaar is al doorgerekend. De stilte is dan voorgoed verdwenen.

Maar de laagvliegroutes zouden toch worden opgelost?

Nee, helaas. Het ministerie van I&W beweert wel dat met de luchtruimherziening laagvliegen is opgelost. Dit is helaas pertinent onwaar. Alle uitspraken dat laagvliegen zou zijn opgelost, zijn ronduit misleidend. Want het kan technisch simpelweg niet in ons overvolle luchtruim.

Welke overlast kunnen we in de gemeente Kampen verwachten?

Je kunt je indenken dat frequent laag overvliegende vliegtuigen veel overlast met zich meebrengen. Dit gaat hoe dan ook impact hebben op het dagelijkse leven in de gemeente. Hoe lager wordt gevlogen, hoe groter de geluidsoverlast. Zeker in landelijk gebied klinkt geluid hard door.

Ook brengt laagvliegen de veiligheid in gevaar, onder meer door het risico van  aanvaringen met vogels. En helaas heeft laagvliegen ook zeer schadelijke effecten op de gezondheid als gevolg van om. de uitstoot van ultrafijnstof.

Maar Lelystad Airport is toch goed voor de economie?

Regelmatig wordt gesteld dat Lelystad Airport goed is voor de economie. Maar de luchtvaart is allang niet meer de motor van onze economie. Aangetoond is dat Nederland zelfs beter af is zònder Lelystad Airport. En dan is het ook nog zo dat de luchthaven vrijwel zeker nooit rendabel zal worden. Er zal jaarlijks miljoenen euro’s belastinggeld bij moeten. Lees er hier meer over.

Voor Lelystad Airport geldt geen nachtvluchten. Klopt dat?

Nee. Een nacht dient volgens de (internationale) norm 8 uur te duren. Echter, het voornemen is om Lelystad Airport te openen van
06.00 tot uiterlijk 00.00 uur. Dat betekent een nacht van 6 en niet van 8 uur en dus … nachtvluchten. De minister wil de regels voor Lelystad Airport niet respecteren, want: ‘… juist de randen van de nacht zijn bedrijfseconomisch van belang voor luchtvaartmaatschappijen …’
(Luchtvaartnota). Immers low-cost carriers willen zo vaak mogelijk op een dag heen en terug vliegen voor een zo hoog mogelijke opbrengst. Opbrengsten boven nachtrust dus.

Wat vindt de politiek in Kampen?

Nagenoeg de hele landelijke politiek is tegen laagvliegen. In de recente programma’s van D66, PvdD, SP, CU, SGP, CDA, GL, Volt en
BBB is dit expliciet opgenomen. Gemeenten en provincies eisen ook een oplossing. Burgemeesters spreken zich nadrukkelijk uit
tegen Lelystad Airport (‘niet uit te leggen’) en gemeenten starten eigen onafhankelijke onderzoeken naar de effecten.

De gemeente Kampen staat samen met andere gemeenten in Overijssel en Gelderland en de provincies op het standpunt dat Lelystad Airport niet open mag als daarvoor laagvliegroutes nodig zijn. 

Wil je alles nog eens nalezen? Hier kan je de belangrijkste feiten en een kaart met laagvliegroutes downloaden.